KHOẢNG GIÁ (608)

TRỌNG LƯỢNG (608)

TRÀ
SALE 5% Trà SAVO Black Label (25 gói x 2g)
Trà SAVO Black Label (25 gói x 2g) 50 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Oolong (25 gói x 2g)
Trà SAVO Oolong (25 gói x 2g) 50 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Loving Tea (20 gói x 2g)
Trà SAVO Loving Tea (20 gói x 2g) 40 gram
50.000 47 .500
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Warming Tea (20 gói x 2g)
Trà SAVO Warming Tea (20 gói x 2g) 40 gram
50.000 47 .500
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Hòa Tan Gừng (16 gói x 12g)
Trà SAVO Hòa Tan Gừng (16 gói x 12g) 192 gram
41.000 38 .950
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Cooling Tea (20 gói x 2g)
Trà SAVO Cooling Tea (20 gói x 2g) 40 gram
50.000 47 .500
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Chùm Ngây (20 gói x 2g)
Trà SAVO Chùm Ngây (20 gói x 2g) 40 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Hồng trà (25 gói x 2g)
Trà SAVO Hồng trà (25 gói x 2g) 50 gram
35.000 33 .250
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Earl Grey (12 gói x 3g)
Trà SAVO Earl Grey (12 gói x 3g) 36 gram
64.000 60 .800
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Sencha (12 gói x 2g)
Trà SAVO Sencha (12 gói x 2g) 36 gram
64.000 60 .800
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Hòa Tan Chanh (16 gói x 15g)
Trà SAVO Hòa Tan Chanh (16 gói x 15g) 240 gram
27.000 25 .650
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Hòa Tan Xoài (16 gói x 15g)
Trà SAVO Hòa Tan Xoài (16 gói x 15g) 240 gram
27.000 25 .650
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Oolong (12 gói x 3g)
Trà SAVO Oolong (12 gói x 3g) 36 gram
64.000 60 .800
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Gừng (20 gói x 2g)
Trà SAVO Gừng (20 gói x 2g) 40 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Hòa Tan Đào (16 gói x 15g)
Trà SAVO Hòa Tan Đào (16 gói x 15g) 240 gram
27.000 25 .650
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Lài (25 gói x 2g)
Trà SAVO Lài (25 gói x 2g) 50 gram
31.000 29 .450
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Đông Phương Mỹ Nhân (12 gói x 2g)
SALE 5% Trà SAVO Hoa Cúc (20 gói x 1g)
Trà SAVO Hoa Cúc (20 gói x 1g) 20 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Hoa Cúc (12 gói x 1,5g)
Trà SAVO Hoa Cúc (12 gói x 1,5g) 18 gram
73.000 69 .350
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Green Tea (25 gói x 2g)
Trà SAVO Green Tea (25 gói x 2g) 50 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Warming Tea (12 gói x 2,5g)
Trà SAVO Warming Tea (12 gói x 2,5g) 30 gram
73.000 69 .350
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Atiso (20 gói x 2g)
Trà SAVO Atiso (20 gói x 2g) 40 gram
37.000 35 .150
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO English Breakfast (12 gói x 3g)
Trà SAVO English Breakfast (12 gói x 3g) 240 gram
64.000 60 .800
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Refreshing Tea (12 gói x 2,5g)
SALE 5% Trà SAVO Hòa Tan Bí Đao (16 gói x 15g)
SALE 5% Trà SAVO Hòa Tan Vải (16 gói x 15g)
Trà SAVO Hòa Tan Vải (16 gói x 15g) 240 gram
27.000 25 .650
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Loving Tea (12 gói x 2,5g)
Trà SAVO Loving Tea (12 gói x 2,5g) 30 gram
73.000 69 .350
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Cooling Tea (12 gói x 2,5g)
Trà SAVO Cooling Tea (12 gói x 2,5g) 30 gram
73.000 69 .350
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Sen (25 gói x 2g)
Trà SAVO Sen (25 gói x 2g) 50 gram
31.000 29 .450
VNĐ
SALE 5% Trà SAVO Refreshing Tea (20 gói x 2g)
Trà SAVO Refreshing Tea (20 gói x 2g) 40 gram
50.000 47 .500
VNĐ
TIN NỔI BẬT
Dịch Vụ Uy Tín Dịch Vụ Uy Tín
Tư vấn 24/7 Tư vấn 24/7
Giao Hàng Toàn Quốc Giao Hàng Toàn Quốc