CHÍNH SÁCH SỬA, HỦY ĐƠN HÀNG

Ngày sau ngày đặt hàng Yêu cầu hủy vào ngày đặt hàng Ngày thứ nhất sau ngày đặt hàng Ngày thứ hai sau ngày đặt hàng Ngày thứ ba sau ngày đặt hàng
Yêu cầu hủy đơn hàng Trong vòng 2 tiếng sau khi đặt hàng Trong giờ làm việc, sau hai tiếng từ khi đặt hàng Không chấp nhận Không chấp nhận Không chấp nhận
Không mất phí Phí hủy đơn hàng 50%
Quá trình sản xuất Chưa thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện Đã hoàn thành
Số ngày trước khi giao hàng 3 ngày 2 ngày 1 ngày 0
Dịch Vụ Uy Tín Dịch Vụ Uy Tín
Tư vấn 24/7 Tư vấn 24/7
Giao Hàng Toàn Quốc Giao Hàng Toàn Quốc